Pārdomas par Latvijas algām

Lielais nodokļu slogs, neticība valsts sistēmai un vēlme ietaupīt līdzekļus daudziem uzņēmējiem ir veidojis paradumu maksāt „aplokšņu algas”. Tas nozīmē, ka par konkrēto darbinieku nodokļi tiek nomaksāt daļēji vai netiek maksāti vispār. Lai gan Latvijā situācija lēnām mainās un valsts ievieš arvien stingrākus noteikumus, lai sodītu tos, kuri krāpjas ar nodokļiem, tomēr vēl joprojām daudzi izvēlas krāpties. Valsts ir izsludinājusi jaunu likumu, kas paredz pat kriminālatbildību par šādiem pārkāpumiem. Par pārkāpumiem var draudēt cietumsods līdz pat 2 gadiem, piespiedu darbs, naudas sods vai liegums veikt komercdarbību vai ieņemt kādu konkrētu amatu līdz pat 3 gadiem.

Kopumā algas pēc amatiem īpaši neatšķiras. Var novērot nelielas atšķirības privātajā un valsts sektorā. Darba devēji seko līdzi tirgus situācijai un zina, cik konkrētais darbinieks ir vērts. Arī darbiniekam ir grūti prasīt lielāku algu par darbu, par kuru citi saņem mazāk. Savas prasības parasti var atļauties uzstādīt speciālisti, kuriem ir specifiska izglītība un ja darba tirgū novērojams šādu speciālistu trūkums. Lai pievilinātu vēlamo darbinieku pie sevis, ir jāpiedāvā kas labāks kā citiem un bieži vismotivējošākā ir alga.

Ņemot vērā zemās darba algas, lielo nodokļu slogu un atvērtās Eiropas robežas, kopš Latvijas iestāšanās ES, lielos apmēros ir augusi ekonomiskā migrācija no Latvijas. Krīzes laikā vairāk, bet arī šobrīd pietiekami aktuāls ir jautājums par latviešu izbraukšanu uz ārvalstīm, lai strādātu un pelnītu, pēc daudzu uzskatiem cienīgu algu, ko nespēj nodrošināt Latvijas valsts. Visbiežāk par savām mītnes zemēm latvieši izvēlas Lielbritāniju, Īriju vai Vāciju. Vissatraucošākais ir fakts, ka aizbrauc cilvēki darba spējīgā vecumā un ar veselām ģimenēm. Tas negatīvi ietekmē gan kopējo ekonomisko situāciju valstī, gan demogrāfiju. Latvijas valdība ir mēģinājusi ieviest dažādus reemigrācijas plānus, tomēr līdz šim lielus panākumus nav guvusi.