Kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu

Kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu ir izdevīgs finanšu risinājums ikvienam, kam Latvijā pieder nekustamais Mājas kredītsīpašums: māja, dzīvoklis vai zeme. Jāņem vērā, ka kredīts pret nekustamo īpašumu saistās ar ļoti lielu riska pakāpi. Neatmaksāšanas gadījumā nekustamais īpašums – dzīvoklis, māja vai zemes gabals, nonāk bankas vai nebanku kredīta devēju īpašumā. Tomēr jāatzīst, ka kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu ir drošs darījums gan aizņēmējam, gan kredīta devējam, jo kredīta devējs var neuztraukties par naudas atmaksāšanas risku, bet aizņēmējs iegūtos līdzekļus var izmantot pēc saviem ieskatiem. Atšķirībā no hipotekārā kredīta aizdevums pret nekustamā īpašuma ķīlu var tikt izmantots jebkādiem mērķiem nevis tikai īpašuma iegādei. Šādā gadījumā atmaksas garants ir cits kredītņēmēja īpašums. Aizdevumu var izmantot nekustamā īpašuma labiekārtošanai vai arī mācību, ceļojumu, automašīnas iegādes un citu izdevumu apmaksai.

Ņemot vērā to, ka kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu visbiežāk ir liels, aizdevēji to piedāvā kā ilgtermiņa kredītu. Termiņš šim aizdevumam var būt pat līdz 20 gadiem. Tomēr jāatceras, ka jo ilgāks ir šis laiks, jo lielāka būs kopējā summa, kas pārmaksāta procentos. Vienojoties ar kredīta aizdevēju, ir iespēja aizdevumu daļēji vai pilnā apjomā atmaksāt pirms līgumā atrunātā termiņa, turklāt procenti tiek uzskaitīti tikai par faktisko atlikumu.

Kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu parasti ir vairāku tūkstošu eiro apmērā – maksimālais kredīta apjoms, ko banka piedāvā saņemt, ir atkarīgs no ieķīlātā īpašuma vērtības. Lai veiksmīgi noformētu naudas aizdevumu nepieciešami dažādi dokumenti, kas apliecina īpašuma likumību un tā patieso vērtību.

Būtiski, ka šādu kredītu var saņemt gan cilvēks ar stabiliem ienākumiem, gan bezdarbnieks vai cilvēks, kas ir saskāries ar finansiālajām grūtībām, bet kuram pieder nekustamais īpašums, kurš var tikt ieķīlāts.